De omvang van de informatievordering en toepassing in de conservatoire fase

De rechtbank Amsterdam beperkt de informatievordering op grond van artikel 475g Rv tot ‘periodieke bronnen van inkomsten’ terwijl daarvoor in de wetsgeschiedenis en eerdere jurisprudentie geen aanleiding te vinden is. Ook een taalkundige uitleg van dit artikel leidt tot de conclusie dat de informatievordering ziet op het bredere begrip ‘bronnen van inkomsten’. Het onwenselijke gevolg van deze beperking is dat de situatie ontstaat waarin de reikwijdte van de vordering verschilt voor eenmanszaken en rechtspersonen ten opzichte van natuurlijke personen. Dat leidt tot ongelijkheid in rechtsposities. Tot slot bespreken de auteurs dat de informatievordering op grond van artikel 475g Rv óók mogelijkheden biedt in de conservatoire fase.

Koen Rutten en Youp Pletting schreven eerder een annotatie bij het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, waarin de Hoge Raad overwoog dat de informatievordering op grond van artikel 475g Rv niet ziet op de vermogenspositie van de schuldenaar. Die annotatie is te lezen in JBPr 2022/21.

Mocht u naar aanleiding van de annotatie vragen hebben, of mocht u uw mogelijkheden voor het inwinnen van informatie over de schuldenaar van uw organisatie willen bespreken, neem dan gerust contact met ons op.