Informatievorderingen voor (periodieke) inkomsten

18 april 2023

Een schuldeiser kan soms inzage krijgen in de inkomsten van zijn schuldenaar. Geldt dat alleen voor periodieke inkomsten? Volgens Koen Rutten en Youp Pletting niet. Zij menen dat de schuldenaar óók opgave moet doen van onregelmatige inkomsten en schreven voor het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht een annotatie bij het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 8 september 2022.

Een schuldeiser kan soms inzage krijgen in de inkomsten van zijn schuldenaar. Geldt dat alleen voor periodieke inkomsten? Volgens Koen Rutten en Youp Pletting niet. Zij menen dat de schuldenaar óók opgave moet doen van onregelmatige inkomsten en schreven voor het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht een annotatie bij het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 8 september 2022.

De omvang van de informatievordering en toepassing in de conservatoire fase

De rechtbank Amsterdam beperkt de informatievordering op grond van artikel 475g Rv tot ‘periodieke bronnen van inkomsten’ terwijl daarvoor in de wetsgeschiedenis en eerdere jurisprudentie geen aanleiding te vinden is. Ook een taalkundige uitleg van dit artikel leidt tot de conclusie dat de informatievordering ziet op het bredere begrip ‘bronnen van inkomsten’. Het onwenselijke gevolg van deze beperking is dat de situatie ontstaat waarin de reikwijdte van de vordering verschilt voor eenmanszaken en rechtspersonen ten opzichte van natuurlijke personen. Dat leidt tot ongelijkheid in rechtsposities. Tot slot bespreken de auteurs dat de informatievordering op grond van artikel 475g Rv óók mogelijkheden biedt in de conservatoire fase.

Koen Rutten en Youp Pletting schreven eerder een annotatie bij het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, waarin de Hoge Raad overwoog dat de informatievordering op grond van artikel 475g Rv niet ziet op de vermogenspositie van de schuldenaar. Die annotatie is te lezen in JBPr 2022/21.

Mocht u naar aanleiding van de annotatie vragen hebben, of mocht u uw mogelijkheden voor het inwinnen van informatie over de schuldenaar van uw organisatie willen bespreken, neem dan gerust contact met ons op.

Vragen naar aanleiding van deze publicatie?

Neem contact op met de auteurs: