Corporate litigation

 • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Overname/post-closing geschillen
 • Aansprakelijkheid voor misleidende financiële verslaggeving
 • Prospectusaansprakelijkheid
 • Enquêteprocedures
 • Governance

Commercial litigation

 • Contractuele geschillen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen

Financial litigation

 • Bijzondere zorgplicht financiële instellingen
 • Misselling financiële producten
 • Overkreditering
 • Beëindiging van bancaire relaties

Collectieve acties (voor eisende partijen)

 • WAMCA en WCAM
 • Gebundelde claims op basis van lastgeving of cessiemodel
 • Algemeen belangacties