• Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Overname/post-closing geschillen
 • Aansprakelijkheid voor misleidende financiële verslaggeving
 • Prospectusaansprakelijkheid
 • Enquêteprocedures
 • Governance
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Wanprestatie en nakoming
 • Overnamegeschillen (post-closing)
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen
 • Bijzondere zorgplicht financiële instellingen
 • Misselling financiële producten
 • Overkreditering
 • Beëindiging van bancaire relaties
 • WAMCA en WCAM
 • Gebundelde claims op basis van lastgeving of cessiemodel
 • Algemeen belangacties