Corporate litigation

 • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Overname/post-closing geschillen
 • Aansprakelijkheid voor misleidende financiële verslaggeving
 • Prospectusaansprakelijkheid
 • Enquêteprocedures
 • Governance

Commercial litigation

 • Contractuele geschillen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen

Financial litigation

 • Bijzondere zorgplicht financiële instellingen
 • Misselling financiële producten
 • Overkreditering
 • Beëindiging van bancaire relaties

Collectieve acties (voor eisende partijen)

 • WAMCA en WCAM
 • Gebundelde claims op basis van lastgeving of cessiemodel
 • Algemeen belangacties
Track record
 • Vertegenwoordiging van 85 institutionele beleggers samen met Deminor tegen Steinhoff naar aanleiding van de (boekhoudkundige) onregelmatigheden (EUR 1,4 miljard).
 • Optreden namens 3700 depositohouders in een class action tegen De Nederlandsche Bank voor het depositogarantiestelsel (EUR 100 miljoen) en 120 depositohouders in een class action tegen de curatoren van DSB Bank (EUR 50 miljoen).
 • Vertegenwoordiging van 700 gedupeerde beleggers van Madoff samen met Deminor tegen Citco (EUR 200 miljoen).
 • Simetra Investments bijgestaand in een procedure tegen de minderheidsaandeelhouder bij de Ondernemingskamer.
 • Optreden namens een groep cliënten tegen vrachtwagenfabrikanten die betrokken waren bij een langlopend vrachtwagenkartel.
 • Bijstaan van een stichting die de belangen behartigt van beleggers van Van den Berg in een procedure tegen ABN AMRO over de schending van de bijzondere zorgplicht.
 • Optreden namens institutionele beleggers tegen een beursgenoteerde onderneming in verband met het terugroepen van gebrekkige producten (EUR 700 miljoen).
 • Procederen voor eiser in een complexe contractbreukzaak tegen Capgemini over de ontwikkeling van software.
 • Vertegenwoordiging van voormalige bestuurders van Estro tegen vorderingen wegens wanbeleid in verband met een leveraged buy-out voor de Ondernemingskamer (EUR 500 miljoen).
 • Vertegenwoordiging van 6.000 institutionele en particuliere beleggers bij Deminor tegen Fortis Bank (EUR 1,3 miljard).
 • Advisering van EIG Management over investeringskwesties in verband met onjuiste informatie over de uitgifte van aandelen in de financieringsmaatschappij van Petrobras (USD 600 miljoen).
 • Bijstaan van een groep obligatiehouders tegen SNS Bank en de Nederlandse Staat inzake onteigening (EUR 1 miljard).
 • Vertegenwoordiging van een van de directeuren van ZED+ in een procedure voor de Ondernemingskamer.
 • Bijstaan van een investeringsfonds in een complex post M&A-geschil.
 • Optreden voor institutionele beleggers tegen Koninklijke Imtech in een ‘securities class action’ (EUR 1 miljard).