Profiel

Youp is gespecialiseerd in internationaal privaatrecht, aansprakelijkheidsrecht, en ondernemingsrecht. Daarnaast heeft hij ervaring met massaschadeclaims (waaronder ‘class actions’). Hij adviseert en procedeert in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidsgeschillen en massaschadeclaims. Verder heeft hij ervaring met het adviseren en procederen in grensoverschrijdende geschillen met onder meer sanctierechtelijke aspecten.

Youp rondde de master privaatrecht en de master European Law (cum laude) aan de Universiteit Utrecht af, waarbij de focus lag op internationale (commerciële) geschillen. Zijn eerste masterscriptie over de bevoegdheid van de rechter bij class actions voor zuiver financiële schade werd genomineerd voor de scriptieprijs van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.

Verder is Youp betrokken bij een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor betaalbare rechtshulp.

Their innovative and forward-thinking mindset truly sets them apart.

Chambers

The lawyers have a really open-minded and entrepreneurial mindset.

Chambers

Opleidingen

  • Master European Law, Universiteit Utrecht (2021, cum laude)
  • Master Privaatrecht, specialisatie commercieel vermogensrecht, Universiteit Utrecht (2020)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, togatraject, Universiteit Utrecht (2019)

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten
  • Lid van de Raad van Advies van een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor betaalbare rechtshulp