OK grijpt stevig in bij Reinier Haga Groep

21 maart 2023

Stefan Holterman en Tom Dijkhuizen schreven voor Bedrijfsjuridische berichten een artikel over de beschikking van de Ondernemingskamer van 16 november 2022 inzake de (governancestructuur van de) Reinier Haga Groep. Naast een inhoudelijke bespreking van deze beschikking gaan zij in op een aantal inzichten die de beschikking de praktijk geeft.

Stefan Holterman en Tom Dijkhuizen schreven voor Bedrijfsjuridische berichten een artikel over de beschikking van de Ondernemingskamer van 16 november 2022 inzake de (governancestructuur van de) Reinier Haga Groep. Naast een inhoudelijke bespreking van deze beschikking gaan zij in op een aantal inzichten die de beschikking de praktijk geeft.

Inrichting governance in een vergaande samenwerking of fusietraject

Een belangrijke les die uit de beschikking kan worden getrokken is dat indien (zorg)instellingen besluiten tot een vergaande samenwerking en/of fusie, de governance zodanig dient te zijn ingericht dat ieder afzonderlijk bestuurlijk en toezichthoudend orgaan gedurende het gehele (fusie)traject in staat is (en blijft) om op een onafhankelijke wijze tot besluitvorming te komen. Daarnaast volgt uit de beschikking dat het mogelijk is te vragen om benoeming van specifiek voorgedragen functionarissen als bestuurder of toezichthouder (voor de duur van het onderzoek).

Mocht u naar aanleiding van het artikel vragen hebben, of van gedachten willen wisselen over de governance binnen uw organisatie, neem dan gerust contact met ons op.

Vragen naar aanleiding van deze publicatie?

Neem contact op met de auteurs: