De nieuwe Corporate Governance Code

15 mei 2023

Dieuwertje de Leeuw schreef voor het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten een artikel over de geactualiseerde Corporate Governance Code. Zij gaat daarbij in op de wijzingen ten opzichte van de vorige versie en op welke wijze de ‘best practices’ zijn aangepast en aangevuld. Tot slot werpt zij een blik op de toekomst van de Corporate Governance Code.

Duurzame lange termijn waardecreatie, diversiteit en inclusie

Eén van de meest in het oog springende wijzigingen is de focus op de verplichting van het bestuur om een visie te ontwikkelen gericht op duurzame lange termijn waardecreatie. Het bestuur dient daarbij aandacht te besteden aan onder meer de impact van de vennootschap en de verbonden onderneming op mens en milieu en het leveren van een billijke bijdrage aan de landen waarin de vennootschap actief is. Duidelijk is dat er meer aandacht is voor de balans tussen de sociale, ecologische en economische aspecten van ondernemen. Daarnaast concretiseert de vernieuwde Corporate Governance Code diverse principes en best practice bepalingen op het gebied van diversiteit en inclusie. Onder meer gaat de Corporate Governance Code in op de wijze waarop het beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie moet worden vormgegeven.

Vooruitblik

Het is de vraag hoe lang het verschijnen van de volgende versie van Corporate Governance Code op zich laat wachten, aangezien de Commissie al aangeeft dat bepaalde onderwerpen in de nieuwe versie onderbelicht zijn. Onder andere de verschillen tussen de vennootschappen met een one-tier board en een two-tier board zijn onvoldoende uit de verf gekomen. De Commissie doet daarnaast een aantal andere aanbevelingen voor specifieke onderwerpen. Zo geeft de Commissie mee om in de volgende versie te kijken naar de verantwoording van de beloningspraktijk binnen de vennootschap gezien het bestaande spanningsveld op dit vlak. Tot slot bespreekt Dieuwertje de Leeuw de mogelijke wettelijke verankering van de Corporate Governance Code.

Mocht u naar aanleiding van het artikel vragen hebben, of van gedachten willen wisselen over de governance binnen uw organisatie, neem dan gerust contact met ons op.

Vragen naar aanleiding van deze publicatie?

Neem contact op met de auteurs: