Profiel

Koen Rutten is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschillen, aansprakelijkheidsprocedures en corporate governance-vraagstukken. Daarbij vertegenwoordigt hij de belangen van ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Ook is Koen betrokken bij overnamegeschillen, enquêteprocedures en (internationale) arbitrages. Verder procedeert en adviseert hij over de Wet op het financieel toezicht en de aansprakelijkheid van financiële instellingen en toezichthouders.

Koen heeft specifieke ervaring met procedures over massaschadeclaims (‘class actions’). Hij heeft meermaals met succes de belangen van beleggers en andere gedupeerden behartigd.

Koen publiceert op regelmatige basis.

Opleidingen

  • Grotius specialisatieopleiding Corporate Litigation
  • Rechten, Universiteit Utrecht

Zaken

  • Vertegenwoordiging van een groot aantal aandeelhouders van het beursfonds Steinhoff met Deminor in een procedure tegen Steinhoff en haar voormalig bestuurders en commissaris.
  • Behartiging van de belangen van een grote groep aandeelhouders van Ageas (voorheen Fortis) met Deminor in een procedure bij het hof Amsterdam. Deze procedure heeft geresulteerd in de verbindendverklaring van de grootste schikking ooit in getroffen van € 1,3 miljard op basis van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade.
  • Vertegenwoordiging van een aantal van de bestuurders van Estro bij in een procedure bij de Ondernemingskamer.
  • Behartiging van de belangen van een groep afnemers van trucks in een procedure tegen het truckkartel.
  • Vertegenwoordiging van de Stichting Belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg bij in een procedure tegen ABN AMRO over schending van de bijzondere zorgplicht.
  • Vertegenwoordiging van de achtergestelde depositohouders van DSB Bank in een procedure tegen De Nederlandsche Bank over de uitleg van het depositogarantiestelsel, en in een procedure tegen de curatoren van DSB Bank.