Profiel

Job is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht. Daarnaast heeft hij ervaring met vastgoedrecht. Job adviseert en procedeert in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidsgeschillen, enquêteprocedures en massaschadeclaims. Hij vertegenwoordigt daarbij de belangen van ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders en commissarissen.

Job rondde zowel een juridische als een bedrijfseconomische master cum laude af. Zijn juridische masterscriptie is bekroond met een IBR-scriptieprijs en was genomineerd voor de scriptieprijs van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zijn bedrijfseconomische masterscriptie ontving een nominatie voor de Best thesis award van Tilburg University.

Eerder werkte Job bij een internationaal advocatenkantoor en als griffier bij de rechtbank Midden-Nederland.

Their innovative and forward-thinking mindset truly sets them apart.

Chambers

The lawyers have a really open-minded and entrepreneurial mindset.

Chambers

Opleidingen

 • Tilburg University, MSc. International Management, cum laude, 2022
 • Universiteit Utrecht, LL.M. Notarieel recht, cum laude, 2021
 • Universiteit Utrecht, LL.B. Rechtsgeleerdheid, 2018

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland
 • Vereniging Corporate Litigation
 • Vereniging Voor Massaschade Advocaten

Publicaties

  • Y. Pletting & J. Staal, ‘Samenloop van executiekortgeding en schorsingsincident’, BER 2024, afl. 1, nr. 14, p. 15-21.
  • J. Staal & S.W. Holterman, ‘De almachtige aandeelhouder en de (on)mogelijkheden van het enquêterecht’, Bb 2023, afl. 20, nr. 55, p. 222-227.
  • J. Staal, ‘Gebouwgebonden financiering door invoering van een beperkt zakelijk recht in het BW vergelijkbaar met de Duitse Reallast’, WPNR 2021, afl. 7331, p. 501-510.