Team

Youp Pletting

Team

Youp Pletting

Advocaat

Profiel

Youp is gespecialiseerd in internationaal privaatrecht, aansprakelijkheidsrecht, en ondernemingsrecht. Daarnaast heeft hij ervaring met massaschadeclaims (waaronder ‘class actions’). Hij adviseert en procedeert in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidsgeschillen en massaschadeclaims. Verder heeft hij ervaring met het adviseren en procederen in grensoverschrijdende geschillen met onder meer sanctierechtelijke aspecten.

Youp rondde de master privaatrecht en de master European Law (cum laude) aan de Universiteit Utrecht af, waarbij de focus lag op internationale (commerciële) geschillen. Zijn eerste masterscriptie over de bevoegdheid van de rechter bij class actions voor zuiver financiële schade werd genomineerd voor de scriptieprijs van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.

Verder is Youp betrokken bij een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor betaalbare rechtshulp.

Opleidingen

  • Master European Law, Universiteit Utrecht (2021, cum laude)
  • Master Privaatrecht, specialisatie commercieel vermogensrecht, Universiteit Utrecht (2020)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, togatraject, Universiteit Utrecht (2019)

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten
  • Lid van de Raad van Advies van een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor betaalbare rechtshulp.

Auteur van

Informatievorderingen voor (periodieke) bronnen van inkomsten

18 april 2023

Een schuldeiser kan soms inzage krijgen in de inkomsten van zijn schuldenaar. Geldt dat alleen voor periodieke inkomsten? Volgens Koen Rutten en Youp Pletting niet. Zij menen dat de schuldenaar óók opgave moet doen van onregelmatige inkomsten en schreven voor het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht een annotatie bij het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 8 september 2022.