Profiel

Youp is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht. Daarnaast heeft hij ervaring met massaschadeclaims (‘class actions’).
Youp adviseert en procedeert in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidsgeschillen en massaschadeclaims. Verder heeft hij ervaring met het adviseren en procederen in grensoverschrijdende (internationaalrechtelijke) geschillen.

Youp rondde twee masters af met een focus op het (internationaal) privaatrecht. Zijn eerste masterscriptie werd genomineerd voor de scriptieprijs van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.

Youp is betrokken bij maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor betaalbare rechtshulp.

Opleidingen

  • Master European Law, Universiteit Utrecht (2021, cum laude)
  • Master Privaatrecht, specialisatie commercieel vermogensrecht, Universiteit Utrecht (2020)