Profiel

Stefan is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschillen en procedeert over kwesties op het terrein van corporate governance, (verstoorde) verhoudingen tussen aandeelhouders, overname- en handelsgeschillen. Daarnaast adviseert hij ondernemingen over de optimale inrichting van hun juridische structuur en bestuurders, aandeelhouders en toezichthouders over hun rechtspositie.

Stefan heeft grondige kennis van het vennootschapsrecht en specifieke ervaring met enquĂȘteprocedures bij de Ondernemingskamer. Hij werkte enige tijd in het bedrijfsleven bij een bank en heeft daarnaast ervaring met procedures in het financieel recht, zoals zorgplichtschendingen en de toepasselijkheid van de Wwft.

Opleidingen

  • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (2016)
  • Grotius specialisatieopleiding Effectenrecht (2012)
  • Rechten, Radboud University (2008)