Profiel

Job is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht. Daarnaast heeft hij ervaring met vastgoedrecht. Job adviseert en procedeert in commerciele en ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidsgeschillen, enqueteprocedures en massaschadeclaims. Hij vertegenwoordigt daarbij de belangen van ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders en commissarissen.

Job rondde zowel een juridische als een bedrijfseconomische master cum laude af. Zijn juridische masterscriptie is bekroond met een IBR-scriptieprijs en was genomineerd voor de scriptieprijs van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zijn bedrijfseconomische masterscriptie ontving een nominatie voor de Best thesis award van Tilburg University.

Eerder werkte Job als griffier bij de rechtbank Midden-Nederland.

Opleidingen

  • Tilburg University, MSc. International Management, cum laude, 2022
  • Universiteit Utrecht, LL.M. Notarieel recht, cum laude, 2021
  • Universiteit Utrecht, LL.B. Rechtsgeleerdheid, 2018